Avala

/   avala.co.rs     Health   / Srpski  

2019-08-24 02:20:03

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu uskoro počinje septembarski upisni rok na osnovne studije.

Foto: Wikipedia

Na studijskim programima Građevinarstvo i Geodezija i geoinformatika još ima mesta za studiranje na teret budžeta Republike Srbije, kao i za samofinansirajuće studente.

Prijavljivanje za upis biće održano 2. septembra, a prijemni ispit iz matematike dva dana kasnije. U slučaju da ostane slobodnih mesta, pravo na naknadnu prijavu imaju i oni koji su prijemni iz matematike u septembarskom roku položili na nekom od drugih tehničkih fakulteta.

Dekan prof. dr Vladan Kuzmanović naglasio je da će Građevinski fakultet u Beogradu nastaviti da obrazuje vrhunske inženjere, čija su znanja prepoznata u zemlji i širom sveta, što im omogućava brzo zapošljavanje i uspešnu karijeru.

Kao jednu od najvećih promena dekan Kuzmanović navodi nedavno usvojen predlog da osnovne studije na Građevinskom fakultetu od 2021. godine traju tri godine, a master studije dve godine, što će omogućiti brži put do posla, uz mogućnost nastavka školovanja uz rad.

– Dekanat  podržava i inicijativu Studentskog parlamenta da se već ove godine sprovedu još neke promene koje bi studiranje učinile efikasnijim, a za koje verujemo da će biti uskoro usvojene. Pre svega mislim na predloge da položen pismeni deo ispita važi do kraja tekuće školske godine, uz mogućnost da na usmeni deo ispita izađu dva puta, kao i da pismeni ispiti ubuduće kraće traju, odnosno da budu manje obimni – kaže profesor Kuzmanović, ističući da će uvođenjem ovakvih promena prosec učenja biti efikasniji.


danas.rs @OnlineDanas
fakultetu upisni uskoro danas godine studije drugi graevinskom https beogradu kuzmanovi poinje
User comments